Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αλλάζει εικόνα και τώρα ονομάζεται ΤΤ HELLENIC POSTBANK Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Η Red design consultants, διατηρώντας τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και έχοντας ως στόχο να αποκτήσει το ΤΤ HELLENIC POSTBANK ηγετικό ρόλο στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, δημιούργησε τη νέα ταυτότητά του, η οποία συμπυκνώνει τόσο τη νέα εποχή όσο και το μέγεθος και το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών ενός σύγχρονου και δυναμικού τραπεζικού οργανισμού. Το ΤΤ HELLENIC POSTBANK Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με το ευρύ δίκτυο καταστημάτων του και τη στρατηγική συνεργασία του με τα ΕΛΤΑ, προχωρά σε μια πιο δυναμική προώθηση των προϊόντων του, με τη δημιουργία shop in a shop καταστήματα μέσα στα ΕΛΤΑ. Υιοθετώντας το σαφή κοινωνικό ρόλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και δημιουργώντας μια ειλικρινή σχέση με τους πελάτες, το ΤΤ HELLENIC POSTBANK διατηρεί σταθερές τις αξίες εκείνες που για περισσότερα από εκατό χρόνια καθιστούν τον τραπεζικό αυτό οργανισμό πρώτη επιλογή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για εκατομμύρια Έλληνες - αξίες όπως η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια, ο σεβασμός και η αξιοπιστία.

Παρεχόμενες υπηρεσίες: Αρχιτεκτονική μάρκας και σχεδιασμός, εταιρική ταυτότητα, ταυτότητα δικτύου καταστημάτων.

<ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αλλάζει εικόνα και τώρα ονομάζεται ΤΤ HELLENIC POSTBANK Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Η Red design consultants, διατηρώντας τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και έχοντας ως στόχο να αποκτήσει το ΤΤ HELLENIC POSTBANK ηγετικό ρόλο στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, δημιούργησε τη νέα ταυτότητά του, η οποία συμπυκνώνει τόσο τη νέα εποχή όσο και το μέγεθος και το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών ενός σύγχρονου και δυναμικού τραπεζικού οργανισμού. Το ΤΤ HELLENIC POSTBANK Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με το ευρύ δίκτυο καταστημάτων του και τη στρατηγική συνεργασία του με τα ΕΛΤΑ, προχωρά σε μια πιο δυναμική προώθηση των προϊόντων του, με τη δημιουργία shop in a shop καταστήματα μέσα στα ΕΛΤΑ. Υιοθετώντας το σαφή κοινωνικό ρόλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και δημιουργώντας μια ειλικρινή σχέση με τους πελάτες, το ΤΤ HELLENIC POSTBANK διατηρεί σταθερές τις αξίες εκείνες που για περισσότερα από εκατό χρόνια καθιστούν τον τραπεζικό αυτό οργανισμό πρώτη επιλογή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για εκατομμύρια Έλληνες - αξίες όπως η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια, ο σεβασμός και η αξιοπιστία.

Παρεχόμενες υπηρεσίες: Αρχιτεκτονική μάρκας και σχεδιασμός, εταιρική ταυτότητα, ταυτότητα δικτύου καταστημάτων.