Privacy Policy

Τελευταία ανανέωση την 06/02/2023

Προοίμιο

Ο όρος «η παρούσα ιστοσελίδα» σημαίνει την ιστοσελίδα «https://www.reddesignconsultants.com», που ανήκει στην και διαχειρίζεται από την  Εταιρία μας με την επωνυμία «Ρ. ΚΑΙ Γ. ΣΕΝΤΟΥΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «RED DESIGN CONSULTANTS», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Συγγρού αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 095679478, email: policy@reddesignconsultants.com, τηλ. επικοινωνίας: +30 210 80 10 003, στο εξής αναφερόμενη ως «εμείς», «μας», «εμάς». Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα αναφερόμαστε σε εσάς χρησιμοποιώντας τους όρους «χρήστης», «επισκέπτης», «εσείς», «σας», «εσάς».

Κατά την πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα μας και τη χρήση των κατά καιρούς παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της, ενδέχεται να καταχωρήσετε και Προσωπικά σας Δεδομένα. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το Απόρρητο των Προσωπικών σας Δεδομένων, και να χρησιμοποιούμε μόνο εκείνα που συλλέγονται νόμιμα από εσάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εξηγεί τι δεδομένα συλλέγουμε από εσάς, το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και/ή κοινοποιούμε σε τρίτους και πώς γίνεται η επεξεργασία τους. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι η παρούσα ισχύει μόνο για δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας και όχι για δεδομένα που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ν. 4624/2019, του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (GDPR), της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και των ισχυόντων Κανονισμών διαδικτυακού απορρήτου.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί:

 • Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και για ποιο λόγο.
 • Τι ισχύει για τα «cookies» – Τι είναι τα «cookies».
 • Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Σε ποιόν κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Πού επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Για πόσο χρονικό διάστημα έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Υποχρέωση Ρητής Συγκατάθεσης για προωθητικές ενέργειες/ενημερώσεις (Newsletters).
 • Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να διατηρείτε ενημερωμένα τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Γιατί συνδεόμαστε με άλλες ιστοσελίδες/ μέσα επικοινωνίας.
 • Πώς μπορούμε να πραγματοποιούμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Πού και πώς μπορείτε να θέσετε ερωτήματα, παράπονα ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιτρεπόμενη Ηλικία Επισκεπτών: Για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας και τη χρήση των κατά καιρούς προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, θα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Υπενθυμίζεται ότι όσοι έχουν την κηδεμονία ανηλίκων, οφείλουν να προστατεύουν τους ανήλικους από το να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν ιστοσελίδες οι οποίες απευθύνονται σε ενηλίκους και  είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι γι’ αυτό.

 • ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε Προσωπικά σας Δεδομένα με την εγγραφή ή τη συνδρομή σας σε μία από τις υπηρεσίες μας, με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έρχεστε σε επαφή μαζί μας, όπως με τα μέσα επικοινωνίας, σχολιάζοντας στον ιστότοπο, σε ιστολόγια, με αναρτήσεις ή άρθρα που διαθέτουν οι υπηρεσίες μας, λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμούς, με την εγγραφή σας σε ειδικές προσφορές ή σε άλλες ενημερώσεις, κοκ.

Σε κάθε περίπτωση καταχώρισης Προσωπικών σας Δεδομένων στον ιστότοπό μας, παρέχετε προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Υπογραμμίζουμε ότι η ιστοσελίδα μας είναι σύμφωνη με την Αρχή Ελαχιστοποίησης Δεδομένων, και ως εκ τούτου συλλέγουμε μόνο όσα δεδομένα χρειαζόμαστε προκειμένου να παρέχουμε ορθά και προσηκόντως τις υπηρεσίες μας.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε σε σχέση με εσάς, ενδέχεται να είναι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, η διεύθυνση IP σας, τα κριτήρια αναζήτησης που έχετε, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (πρόγραμμα περιήγησης είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για να βλέπετε ιστοσελίδες, όπως Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ή Safari), ο αριθμός και ο χρόνος της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα μας, το URL αναφοράς σας (η ιστοσελίδα από την οποία προέρχεστε για να φθάσετε στην ιστοσελίδα μας), τα cell IDs  (αυτά αποτελούν τα μοναδικά αναγνωριστικά των πύργων τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από το κινητό σας τηλέφωνο όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες με βάση τη θέση του κινητού τηλεφώνου ή της ταμπλέτας σας) και περαιτέρω υπηρεσίες με βάση τη θέση (π.χ. μετρήσεις GPS), το περιεχόμενο που μας κοινοποιείτε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, στοιχεία κωδικού πρόσβασης ή απαντήσεις σε ερωτήματα ασφαλείας.

Κάποια από τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεν προορίζονται να συσχετιστούν ή να ταυτοποιηθούν  με τα άτομα που αφορούν, αλλά η φύση τους είναι τέτοια ώστε μέσω επεξεργασίας και συσχετισμού με δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη, να επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Αυτή η κατηγορία δεδομένων συμπεριλαμβάνει διευθύνσεις IP ή domain names υπολογιστών χρηστών που συνδέονται στο διαδίκτυο, URI (Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων) πηγών που έχουν αναζητηθεί, την ώρα αναζήτησης, τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για να τεθεί η αναζήτηση στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, λάθος, κλπ.) και άλλες παραμέτρους που αφορούν στην λειτουργία του συστήματος και του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Αυτά τα δεδομένα χρειάζονται μόνο για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών για τη χρήση της σελίδας και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και διαγράφονται αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί η επεξεργασία.  Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προς εξακρίβωση ευθύνης σε περίπτωση υποθετικού ηλεκτρονικού εγκλήματος κατά της ιστοσελίδας. 

 • ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ «COOKIES» – TI EINAI TA «COOKIES»

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies και ετικέτες ιστοφάρων (pixel tags) ώστε να παρέχουμε, βελτιώνουμε, προστατεύουμε και προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουμε όμως και δεδομένα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) του ιστοτόπου μας στη συσκευή (υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, κλπ.) που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας σε αυτόν. Τα cookies μας βοηθάνε να θυμηθούμε ποιος είστε μέσω της παροχής πληροφοριών σε σχέση με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, διευκολύνοντας και εξατομικεύοντας την εμπειρία περιήγησής σας σε αυτήν. Συμβάλλουν επιπλέον στη στοχευμένη παράθεση πληροφοριών και διαφημίσεων προς εσάς, ανάλογα με τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας θα κληθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων σας που λαμβάνονται μέσω αυτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να ορίζετε την προστασία απορρήτου που επιθυμείτε, επιλέγοντας μεταξύ μέγιστης προστασίας (για παράδειγμα «να μην γίνεται ποτέ αποδοχή cookies») και ελάχιστης προστασίας (για παράδειγμα «να γίνεται πάντα αποδοχή cookies»), καθώς και ενός ενδιάμεσου επιπέδου προστασίας (για παράδειγμα «απόρριψη των cookies τρίτων»). Αυτές οι ρυθμίσεις απορρήτου παρουσιάζονται ευκρινώς και με εύληπτο τρόπο στην Πολιτική για τα Cookies.

 • ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεσμευόμαστε πως όποτε μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο περί απορρήτου, και για τους σκοπούς που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική, στις φόρμες πληροφοριών που συμπληρώνετε, σε οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και σε σελίδες ή ηλεκτρονικά μηνύματα που συνδέονται με τις φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων. Κυρίως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για λόγους στατιστικούς, δημοσκόπησης και έρευνας. 

Άμεσο Marketing (Direct Marketing): Για πληροφορίες για το πώς θα μπορούσαμε να σας προωθήσουμε προϊόντα και υπηρεσίες, παρακαλώ διαβάστε την ενότητα με τίτλο «Υποχρέωση ρητής συγκατάθεσης για προωθητικές ενέργειες».

 • ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους (π.χ., Google Analytics, Google Ads, Google Adsense, Facebook Pixel, Mailchimp, Stripe, κ.α.), αλλά δεν θα τα πωλήσουμε σε διαφημιστές ή τρίτα μέρη.

Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, στις ακόλουθες περιπτώσεις :

Σε τρίτους οι οποίοι εργάζονται για εμάς: Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα αξιόπιστα τρίτα μέρη (για παράδειγμα, παρόχους εξυπηρέτησης πελατών και ΙΤ, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών) που μας βοηθούν να παρέχουμε, βελτιώνουμε, προστατεύουμε και να προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Τα συγκεκριμένα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας αποκλειστικά και μόνο για να εκτελούν εργασίες/παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Νόμος & Τάξη: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτα μέρη σε περίπτωση που αποφασίσουμε ότι είναι ευλόγως απαραίτητο: (α) σε περίπτωση που απαιτείται βάσει Νόμου, με δικαστική εντολή ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια, κρατική, νομική, αστυνομική, διοικητική, ή κανονιστική Αρχή, κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, (β) για να προστατεύσουμε οποιοδήποτε άτομο από θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό, (γ) για να αποτρέψουμε απάτη ή καταστρατήγηση δικαιωμάτων των χρηστών μας ή (δ) για την έννομη προάσπιση των δικαιωμάτων  ιδιοκτησίας μας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας.

 • ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι servers μας βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Σε κάθε περίπτωση, δυνάμεθα να ορίσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων (Data Processors), καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς  αποθηκεύονται σε ασφαλή συστήματα, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (GDPR). Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι δυνατόν να είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα δεδομένα σας ενδέχεται να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

 • ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Για παράδειγμα, όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τότε τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας εκτελείται βάσει σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για σκοπούς προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, τότε τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και οι αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, περιορισμού της αποθήκευσης και ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων και δεδομένων.

Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε ή/και περιορισμού της  επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή/και το δικαίωμα αντίταξης/εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο policy@reddesignconsultants.com Παρακαλώ σημειώστε: (1) ότι μπορεί να υπάρξει μια περίοδος αδράνειας ενώ διαγράφονται αυτά τα στοιχεία από τους διακομιστές μας και τις βάσεις δεδομένων μας, και (2) ενδέχεται να διατηρήσουμε αυτά τα στοιχεία εάν είναι αναγκαίο για να είμαστε σύμφωνοι με τις νομικές υποχρεώσεις μας, προς επίλυση νομικών διαφορών ή για να εφαρμόσουμε ισχύουσες συμβάσεις μας. Έχετε υπόψη σας ότι ακολουθούμε την Αρχή Ελαχιστοποίησης Δεδομένων, και επομένως, ζητάμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ορθά και αδιάκοπα.

 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ (Newsletters)

Ενδέχεται να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος νέα και ενημερώσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Πιο αναλυτικά, οι ενημερώσεις αυτές θα αφορούν ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, άρθρα, ειδικές προσφορές, ευκαιρίες αναβάθμισης, διαγωνισμούς, ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, και λοιπές διαφημιστικές/προωθητικές ενέργειες. Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί προσωπικών δεδομένων και ακολουθεί αυστηρή πολιτική  περί λήψης ρητής συγκατάθεσης ως προς τη λήψη τέτοιου είδους ενημερώσεων, επιλέγοντας το πλαίσιο που θα επισημαίνεται στην ιστοσελίδα μας.

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή και να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Σε κάθε περίπτωση, θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από οποιαδήποτε υπηρεσία ή ενημέρωση στην οποία έχετε εγγραφεί. Οποτεδήποτε λάβετε άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών από εμάς, θα σας πούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να  διαγραφείτε.  Εναλλακτικά, θα μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ως προς τη λήψη ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) ή ως προς την ενημέρωση διαφημιστικών/ προωθητικών ενεργειών, επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο που υποδεικνύεται στην ιστοσελίδα μας ή αποστέλλοντας μας email στο policy@reddesignconsultants.com .

 • ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας που διατηρούμε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο policy@reddesignconsultants.com

Έχετε το δικαίωμα να επανεξετάζετε και να ενημερώνετε τα προσωπικά σας  στοιχεία.  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο policy@reddesignconsultants.com  και εμείς θα διορθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Φροντίζουμε επιμελώς να διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά μέσα ώστε να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και το απόρρητο των δεδομένων που μας παρέχετε.  Έχουμε εγκαταστήσει τεχνολογία και μέσα ασφάλειας τα οποία είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σε σχέση με εσάς. Επίσης, ακολουθούμε τις διαδικασίες ασφάλειας που απαιτούνται βάσει των εφαρμοστέων νόμων περί απορρήτου. Οι διαδικασίες καλύπτουν την αποθήκευση, την επεξεργασία, τη χρήση και την αποδέσμευση οποιωνδήποτε δεδομένων μας έχετε παράσχει καθώς και μέτρα σχεδιασμένα ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση. Περαιτέρω, συνεχίζουμε να βελτιστοποιούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή πέρα από τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, την κρυπτογράφηση των αρχείων σε κατάσταση αδράνειας.

 • ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι υπηρεσίες μας μπορεί να περιλαμβάνουν υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε ιστοσελίδες που ανήκουν και λειτουργούν υπό άλλους οργανισμούς. Οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και cookies, και σας προτρέπουμε να τις διαβάσετε.  Ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν τα παρέχετε στις συγκεκριμένες άλλες εταιρίες ή συλλέγονται από αυτές μέσω cookies. Δεν ελέγχουμε ούτε εγκρίνουμε οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δεδομένα, στοιχεία, υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες βρίσκονται ή είναι προσβάσιμα μέσω αυτών των ιστοσελίδων ή για τις πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων.

Εάν μας ακολουθήσετε ή έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω κάποιας από τις σελίδες μας σε πλατφόρμες μέσων επικοινωνίας ή κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών, όπως το Instagram, το Facebook, κλπ., τα στοιχεία που παρέχετε θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους.

 • ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εάν συμμετάσχουμε σε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση των περιουσιακών μας στοιχείων, τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβαστούν ως μέρος της συγκεκριμένης συμφωνίας. Θα σας ενημερώσουμε (για παράδειγμα, μέσω μηνύματος προς την ηλεκτρονική διεύθυνση που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας) για κάθε τέτοια συμφωνία και θα σας παραθέσουμε τις επιλογές κατά περίπτωση. Δύναται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τις παρεχόμενες συναινέσεις σας στο πλαίσιο του ποιες είναι οι δυνατότητές μας και πώς να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό, και θα δημοσιοποιούμε την πιο πρόσφατη εκδοχή της στην ιστοσελίδα μας. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα ισχύει μόλις η επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα.  Σας προτείνουμε να επισκέπτεστε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας μας ώστε να είστε ενήμεροι για όλες τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Εάν κάποια αναθεώρηση μειώνει ή μεταβάλει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, θα σας ενημερώσουμε, και ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τις παρεχόμενες συναινέσεις σας στο πλαίσιο του ποιες είναι οι δυνατότητές μας και πώς να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΕΡΩΤΗΝΑΤΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ Ή ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα και για οτιδήποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, δηλώσετε ή καταγγείλετε. Περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να υποβάλλετε αίτημα: α) διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον δικτυακό μας τόπο, β) περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον δικτυακό μας τόπο, γ) εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον δικτυακό μας τόπο, δ) πρόσβασης και φορητότητας στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον δικτυακό μας τόπο,  καθώς και ε) ανάκλησης της συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε καταχωρήσει στον δικτυακό μας τόπο, ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο policy@reddesignconsultants.com.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι Αρμόδια Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται  επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/el, με τηλ. επικοινωνίας: +30 210 64 75 600 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Last revised on 06/02/2023

Preamble

The term “this website” refers to the website «https://www.reddesignconsultants.com», which is owned and managed by our Company under the name “R. & G. SENDUKA LTD” and the distinctive title “RED DESIGN CONSULTANTS”, which is seated in Kifissia, Attica, at 5, Syngrou Str., TIN 095679478, email: policy@reddesignconsultants.com, tel.  : +30 210 80 10 003, hereinafter referred to as “we”, “our”, “us”. In this Privacy Policy we will refer to you using the terms “user”, “visitor”, “you”, “your”, “yours”.

While navigating our website and using its products and services provided from time to time, you may need to register your Personal Data.  We are committed to protect and respect the Privacy of your Personal Data and to use only details about you being lawfully collected. This Privacy Policy explains what kind of data we collect from you, the purpose of our data collecting, how we use it and / or share it and how these are processed. Please note that this Policy applies only to data collected by our website and not to data collected or obtained through other ways or means.

The present Privacy Policy is in full compliance with the current Greek and EU legislation on personal data protection, including the provisions of Law 4624/2019, the General Regulation on Personal Data Protection 2016/679/EU (GDPR), Directive 2016/68/EU and the applicable Internet Privacy Regulations.

This Privacy Policy explains:

 • What Personal Data we collect from you and for what purpose.
 • What applies for “cookies” – What are “cookies”.
 • How your Personal Data may be used.
 • Who we share your Personal Data with.
 • Where we process and store your Personal Data.
 • stored.
 • Obligation of Explicit Consent for promotional actions/updates (Newsletters).
 • How you can access your Personal Data and keep it up to date.
 • Protecting your Personal Data.
 • Why we link to other websites/social media.
 • How we may make changes to this Privacy Policy.
 • Where and how you may ask questions, make complaints or contact us about this Privacy Policy.

Age Disclaimer: In order to navigate our website and use the products and services provided through it from time to time, you must be over 18 years old. It is reminded that those who have custody of minors must protect minors from accessing and using websites aimed at adults and they are solely responsible for this.

 • WHAT PERSONAL DATA WE COLLECT FROM YOU AND FOR WHAT PURPOSE

We may collect and process your Personal Data upon your sign-up or subscribing to one of our services, by using our online services, or in any other way you interact with us, such as by means of communication, commenting on the website, on blogs, with posts or articles available on our services, by taking part in competitions, by signing up for special offers or other updates, etc.

In any case of registering your Personal Data on our website, you must previously provide your explicit consent to their processing. We point out that our website complies with the Data Minimization Principle, and therefore we only collect as much data as we need in order to provide our services correctly and appropriately.

The data we collect, process and store about you may be your email address, your IP address, your search criteria, the type of your browsing program (a navigation program is the program you use to navigate websites, such as the Internet Explorer, the Google Chrome, the Firefox or the Safari), the frequency you access our website and for how long, your referring URL (the site you come from to reach our website), your cell IDs (these are the unique identifiers of the telecommunications towers being used by your mobile phone when you use our locations-based services on your mobile phone or tablet) and other location based information (for example, GPS measurements), the content you share with us when you use our services, passwords or replies to security questions.

Some of the data we collect and process are not intended to be associated or identified with the individuals concerned, however their nature is such that through processing and association with data stored by third parties, they allow the identification of the user.  This category of data includes IP addresses or domain names of users’ computers connected to the Internet, URIs (Uniform Resource Identifiers) of resources searched, the duration of the search, the method used to enter the search on the server, the size of the file obtained as a response, the numeric code that indicates the status of the response given by the server (successful, error, etc.) and other parameters related to the system’s operation and the electronic environment.  This data is only needed to obtain anonymous statistics on the use of the page and to check the correct operation and is deleted as soon as the processing takes place. This data may be used to ascertain responsibility in the event of a hypothetical cybercrime against the website.

 • WHAT APPLIES FOR “COOKIES”– WHAT ARE “COOKIES”

We use technologies such as cookies and pixel tags in order to provide, improve, protect and promote our products and services. However, in this way, we also collect data.  Cookies are very small text files that contain information and are stored by our website’s server to the device (computer, cell phone, etc.) you use when you navigate it.  Cookies help us  remember who you are by providing information in relation to your visits on our website, facilitating and personalizing your browsing experience on it. They also contribute to the targeted listing of information and ads to you, depending on your preferences, interests and needs. 

When you navigate our website you will be requested to consent to the storage of cookies and the processing of your data received through them.  In any case, you can set your browser in such a way so that you are informed about the use of cookies and set the privacy protection you wish by choosing between maximum protection (for example “accept only the necessary cookies”) and minimum protection (for example “accept all cookies”), as well as an intermediate level of protection (for example “rejection of third-party cookies”. These privacy settings are presented clearly and comprehensibly in the Cookies Policy.

 • HOW YOUR PERSONAL DATA MAY BE USED

We commit ourselves that whenever you provide us with your Personal Data, we will use it in accordance with the Applicable Privacy Law, and for the purposes set out in this Policy, in the information forms you fill in, in any terms and conditions and in sites or emails linked with the data filling forms. We mainly use your personal data for statistical, survey and research purposes.

Direct Marketing: For information on how we might market products and services to you, please read the section under title Obligation of Explicit Consent for promotional actions/updates (Newsletters).

 • WHO WE SHARE YOUR PERSONAL DATA WITH

We may share your personal data with third parties (eg. Google Analytics, Google Ads, Google Adsense, Facebook Pixel, Mailchimp, Stripe, etc.), however we won’t sell it to advertisers or to third parties.

We may share the personal data you provide to us, at our sole discretion, in the following cases:

To third parties working for us: We engage certain trustworthy third parties (for example, providers of customer support and IT, of accounting and legal services) to help us provide, improve, protect, and promote our products and services. These specific third parties may access your data exclusively and only to perform tasks / provide services on our account.  We assure you that that we take all appropriate technical and organizational measures to protect your personal data.

Law & Order: We may disclose your details to third parties if we determine that such disclosure is reasonably necessary: (a) if required by Law, by court order or requested by any other competent governmental, judicial, police, administrative or regulatory authority, upon legitimate request and according to the pertinent laws; (b) to protect any person from death or serious bodily injury; (c) to prevent fraud or abuse of our users; or (d) to legally protect our property rights in relation to our website.

 • WHERE WE PROCESS AND STORE YOUR PERSONAL DATA

Our servers are located within the European Economic Area (“EEA”). In any case, we may appoint third-party service providers to process the data (Data Processors), as well as to manage and operate certain functions of our website. The data collected from you is stored in secure systems, applying all the necessary technical and organizational measures to meet the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). However, the transmission of information over the Internet cannot be completely secure or error-free, and your data may be exposed to malicious actions by third parties.

 • HOW LONG WE MAY KEEP YOUR PERSONAL DATA STORED

Your personal data is stored for as long as it is absolutely necessary to achieve the purposes for which it was collected.  For example, when the processing of your data is imposed as an obligation by provisions of the applicable legal framework, then your personal data will be stored for as long as the relevant provisions impose. When the processing of your data is performed on the basis of a contract, your personal data will be stored for as long as it is necessary for the execution of the contract as well as for the establishment, exercise and/or support of legal claims based on the contract. When your personal data is processed for the purposes of promoting our products and services, then your personal data will be stored until you withdraw your consent.

In any case, the criterion used to determine the storage period of your personal data is based on compliance with the deadlines set by law and the principles of data minimization, storage limitation and rational management of files and data.

You always reserve the right to request access, correction or deletion of your personal data we process and / or restriction of the processing of such personal data and / or the right to object / oppose their processing, as well as the right to portability of your personal data, sending a relevant e-mail at policy@reddesignconsultants.com.  Please note that: (1) there may be a period of inactivity while deleting such data from our servers and our databases; and (2) we may retain such details if necessary in order to comply with our legal obligations, to resolve legal disputes or to execute our contracts in force. Keep in mind that we follow the Data Minimization Principle, and therefore, we request, process and store the least possible personal data in order to provide our services correctly and uninterruptedly.

 • OBLIGATION OF EXPLICIT CONSENT FOR PROMOTIONAL ACTIONS / (Newsletters)

We may offer you the opportunity to receive news and updates about our products and services by email, depending on your preferences and interests. More analytically, such updates will concern notifications for new products and services, articles, special offers, upgrade opportunities, competitions, interesting events, and other advertising/promotional actions. Our website is in full compliance with the personal data regulations and follows a strict policy of obtaining express consent to receive such updates by clicking the box that will be highlighted on our website.

You may change your mind at anytime and request that we do not use your personal data to promote our products and services. At all times, we will offer you the opportunity to unsubscribe from any service or update to which you have subscribed.  Whenever you receive direct marketing for products and services from us, we will tell you how to unsubscribe. Alternatively, you may change your settings for receiving newsletters or for updates referring to advertising / promotions by choosing not to click on the box indicated on our website or by sending us an email at policy@reddesignconsultants.com.

 • HOW YOU CAN ACCESS YOUR PERSONAL DATA AND KEEP IT UP TO DATE

You have the right to know what Personal Data about you we keep stored.  If you want a copy of your personal data, kindly contact us at policy@reddesignconsultants.com

You have the right to review and update your personal data. You can contact us by email at policy@reddesignconsultants.com and we will amend your personal data.

 • PROTECTING YOUR PERSONAL DATA

We thoroughly make sure that we have the appropriate technical means to ensure the security, integrity and confidentiality of the data you provide us.  We have installed such technology and security tools that are designed to protect your personal data. We also follow the security procedures required under applicable privacy laws. Such procedures cover the storage, processing, use and release of any data you provide to us as well as the measures designed to prevent unauthorized access or use. We also keep optimizing the technical features to keep your data safe protected two-factor authentication, file encryption in idle mode.

 • WHY WE LINK TO OTHER WEBSITES / SOCIAL MEDIA

Our services may contain hyperlinks to websites that are owned and operated by other organizations. These websites have their own privacy and cookies policies, and we urge you to read them. They control how your personal data is used when you give it to these other organizations or they collect it with cookies. We do not control, nor do we approve any other websites so and we are not responsible for any data, information, material, products or services that are on or accessible through those websites or for the privacy policies of websites.

If you follow us or interact with us on any of our sites on third party social media platforms, such as Instagram, Facebook, etc., the data you provide will be subject to the third party’s privacy policy, as well as to this privacy policy.

 • HOW WE MAY MAKE CHANGES TO THIS PRIVATE POLICY

If we engage in a reorganization, merger, acquisition or sale of our assets, your data may be transferred as part of that arrangement. We will notify you (for example, by email to the email address associated with your account) of any such agreement and provide you with options as appropriate. You may be requested to renew your consents provided in the context of what we can do and how we process your personal data.

We may revise this Privacy Policy from time to time and will post the most current version on our website. Any amendment in this Privacy Policy will be valid once the amended Privacy Policy is uploaded on the website. We recommend you visit regularly our website’s Privacy Policy in order to be informed about all the amendments that have been made.

If a revision meaningfully reduces or alters your rights, we will notify you, and you may be requested to renew your given consents in terms of what we can do and how we process your personal data.

 • WHERE AND HOW ΥOU MAY ASK QUESTIONS, MAKE COMPLAINTS OR CONTACT US ABOUT THIS PRIVACY POLICY

You may contact us for any issue and for anything you wish to ask, state or complain. Furthermore, you can contact us to submit a request: a) to correct or delete the personal data you have entered on our website, b) to restrict the processing of the personal data you have entered on our website, c) to object to the processing of the personal data you have entered on our website, d) for access and portability of the personal data you have entered on our website, and e) for revocation of your consent to the processing of the personal data you have entered on the website our place, at any time, by sending an email at policy@reddesignconsultants.com. In case you wish to make a complaint regarding the processing of your personal data, we inform you that the Competent Authority is the Personal Data Protection Authority (APDPH), which is located at 1 – 3 Kifissias Avenue, PC 115 23, Athens, https://www.dpa.gr/en, by phone: +30 210 64 75 600 and by e-mail: contact@dpa.gr.