Ακόμη και οι μύθοι χρειάζεται να προσαρμόζονται στο πνεύμα της εποχής. Αυτός ήταν και ο στόχος για έναν ζωντανό μύθο, το Metaxa. Η Red Design Consultants, μέσα από έναν συνδυασμό τόλμης, ευαισθησίας αλλά και σεβασμού προς αυτήν τη θρυλική και δημοφιλή ανά τον κόσμο ετικέτα Metaxa, επανασχεδίασε και μεταμόρφωσε μια μάρκα με δυνατή κληρονομιά σε μια προσωπικότητα σύγχρονη και ανταγωνιστική, διατηρώντας τις παραδοσιακές της αξίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες: επανασχεδιασμός ταυτότητας και συσκευασίας, εγχειρίδιο μάρκας Metaxa, brand wealth, σχεδιασμός επικοινωνίας & προωθητικού υλικού.

<ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ακόμη και οι μύθοι χρειάζεται να προσαρμόζονται στο πνεύμα της εποχής. Αυτός ήταν και ο στόχος για έναν ζωντανό μύθο, το Metaxa. Η Red Design Consultants, μέσα από έναν συνδυασμό τόλμης, ευαισθησίας αλλά και σεβασμού προς αυτήν τη θρυλική και δημοφιλή ανά τον κόσμο ετικέτα Metaxa, επανασχεδίασε και μεταμόρφωσε μια μάρκα με δυνατή κληρονομιά σε μια προσωπικότητα σύγχρονη και ανταγωνιστική, διατηρώντας τις παραδοσιακές της αξίες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες: επανασχεδιασμός ταυτότητας και συσκευασίας, εγχειρίδιο μάρκας Metaxa, brand wealth, σχεδιασμός επικοινωνίας & προωθητικού υλικού.