Ο Γερμανός είναι η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα καταστημάτων για προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Η Red Design Consultants, με αφετηρία την ανάγκη του καταναλωτή για λύσεις ξεκάθαρες και απλές στην επαφή του με την τεχνολογία, δημιούργησε την επικοινωνιακή πλατφόρμα "power on". Το "power on" πλήκτρο-σύμβολο, το οποίο ενσωματώνεται στο λογότυπό του, υποδηλώνει ότι οι λύσεις στο χειρισμό της τεχνολογίας με τον Γερμανό έρχονται τόσο άμεσα, απλά και εύκολα όσο το πάτημα ενός κουμπιού και επηρεάζουν θετικά την καθημερινότητά μας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες: σχεδιασμός ταυτότητας για το δίκτυο καταστημάτων Γερμανός και Γερμανός Central, δημιουργία επικοινωνιακής πλατφόρμας, εφαρμογή στα καταστήματα, προϊοντικός σχεδιασμός.

<ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ο Γερμανός είναι η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα καταστημάτων για προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Η Red Design Consultants, με αφετηρία την ανάγκη του καταναλωτή για λύσεις ξεκάθαρες και απλές στην επαφή του με την τεχνολογία, δημιούργησε την επικοινωνιακή πλατφόρμα "power on". Το "power on" πλήκτρο-σύμβολο, το οποίο ενσωματώνεται στο λογότυπό του, υποδηλώνει ότι οι λύσεις στο χειρισμό της τεχνολογίας με τον Γερμανό έρχονται τόσο άμεσα, απλά και εύκολα όσο το πάτημα ενός κουμπιού και επηρεάζουν θετικά την καθημερινότητά μας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες: σχεδιασμός ταυτότητας για το δίκτυο καταστημάτων Γερμανός και Γερμανός Central, δημιουργία επικοινωνιακής πλατφόρμας, εφαρμογή στα καταστήματα, προϊοντικός σχεδιασμός.