Η Eurobank, η τράπεζα με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα, δημιούργησε μια εντελώς νέα κατηγορία τραπεζικών υπηρεσιών, έχοντας ως στόχο τον νεαρής ηλικίας πελάτη, και με τη βοήθεια της Red, έκανε ένα πρωτοποριακό, νεωτεριστικό βήμα στην ανάπτυξη ενός νέου τραπεζικού δικτύου καταστημάτων. Η Red Design Consultants δημιούργησε μια ταυτότητα που εναρμονίζεται με αυτή της Eurobank, αλλά συγχρόνως εκφράζει και τον καινοτόμο χαρακτήρα και τη φιλοσοφία των Open 24. Σχεδιάστηκε ένα φιλικό, εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον, που αποδίδει την αμεσότητα και την ευέλικτη και άνετη εξυπηρέτηση της νέας αυτής τραπεζικής εμπειρίας. Επιπλέον η Red βελτίωσε το σχεδιασμό του δικτύου για τα νέα καταστήματα της Eurobank, για τα mini-branches και επανασχεδίασε τα ATM της τράπεζας. Εκτός των ελληνικών συνόρων, η Eurobank έχει επεκταθεί στην Πολωνία, ως Polbank, με την πλήρη ταυτότητά της σχεδιασμένη από τη Red Design Consultants.

Σε συνεργασία με τους AVP Architects.

Παρεχόμενες υπηρεσίες: σχεδιασμός ταυτότητας δικτύου καταστημάτων, σχεδιασμός προϊόντος, γραφικά εσωτερικών καταστημάτων , εφαρμογή στα καταστήματα

<ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η Eurobank, η τράπεζα με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα, δημιούργησε μια εντελώς νέα κατηγορία τραπεζικών υπηρεσιών, έχοντας ως στόχο τον νεαρής ηλικίας πελάτη, και με τη βοήθεια της Red, έκανε ένα πρωτοποριακό, νεωτεριστικό βήμα στην ανάπτυξη ενός νέου τραπεζικού δικτύου καταστημάτων. Η Red Design Consultants δημιούργησε μια ταυτότητα που εναρμονίζεται με αυτή της Eurobank, αλλά συγχρόνως εκφράζει και τον καινοτόμο χαρακτήρα και τη φιλοσοφία των Open 24. Σχεδιάστηκε ένα φιλικό, εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον, που αποδίδει την αμεσότητα και την ευέλικτη και άνετη εξυπηρέτηση της νέας αυτής τραπεζικής εμπειρίας. Επιπλέον η Red βελτίωσε το σχεδιασμό του δικτύου για τα νέα καταστήματα της Eurobank, για τα mini-branches και επανασχεδίασε τα ATM της τράπεζας. Εκτός των ελληνικών συνόρων, η Eurobank έχει επεκταθεί στην Πολωνία, ως Polbank, με την πλήρη ταυτότητά της σχεδιασμένη από τη Red Design Consultants.

Σε συνεργασία με τους AVP Architects.

Παρεχόμενες υπηρεσίες: σχεδιασμός ταυτότητας δικτύου καταστημάτων, σχεδιασμός προϊόντος, γραφικά εσωτερικών καταστημάτων , εφαρμογή στα καταστήματα